TERAPIHAVE

SPISELIG SKOVHAVE

KÆRVEJEN TERAPIHAVE

I terapihaven findes restituerende miljøer, som tætte og åbne skovmiljøer, vild eng med sø, savannelignende miljø og udsigt over ådal. Forskningen viser, at naturen og alle disse naturlige miljøer har en gavnlig effekt på angst, stress og depression og i det hele taget gør os gladere.

Japanerne har dyrket "skovbadning" i flere hundrede år, fordi de mener, at det bl.a. styrker immunforsvaret og øger energiniveauet.

I terapihaven er der mulighed for nærværsøvelser i privat skov på eng med sø og åbred, alene tid på forskellige trygge spots i naturmiljøerne og havebrugsaktiviteter,  høst og sanseoplevelser i den spiselige skovhave og shelter bålplads.

 

Her er der mulighed for, at geare ned og komme i kontakt med sit eget urmenneske. Der tilbydes sanse- og naturaktiviteter for mange målgrupper. Her kan man få en pause fra hverdagens krav, finde ro, styrkes eller få focus på nogle gode oplevelser i naturen. 

Sanserne er en vigtig ingangsport til en god kontakt med kroppen og balance. Sansestimulering kan vække minder hos demensramte.

Her er der mulighed for at få alle sanser i spil. Dufte til blomster og kryddeurter. Smage og høste skovhavens frugter, bær, urter og blomster.

Uforstyrret se og fascineres over naturens forunderligheder. Lytte til naturens lyde. Mærke varmen fra bålet eller duggen i græsset med fødderne.

MULTISANSEHAVE FOR DEMENSRAMTE

Terapihaven har gennem naturbaserede forløb med hjemmeboende borgere med demens oplevet øget glæde, aktivitet, tryghed og øget nærvær ved deltagerne.

Vi kan se på kropssprog og mimik, at der er initiativ og glæde når der laves meningsfulde aktiviteter i naturen. Aktiviteterne er årstidsbestemte, hvilket giver en følelse af sammenhæng. Deltagerne får styrket deres kompetencer og livsduelighed ved naturlige aktiviteter, der er genkendelige og tilpasset den enkeltes resourser.

Med sansestimulering fra genkendelige naturmiljøer styrkes genkaldelse at gamle minder. Sessionerne er planlagt med en fast tryg struktur, hvilket hjælper på orientering, overblik og hukommelse.

Forskningen siger, at mennesker med demens oplever mere glæde, ro, nærvær, øget aktivitetsniveau og et bedre sovemønster ved ophold i naturen. Selv små ophold i naturen har effekt. Den bløde sansestimulering, der kommer fra naturen kan give ro i kroppen. Den hårde sansestimulering fra bygninger og biler kan fremme utryghed og desorienterethed.


 

Den nationale demenshandleplan 2017-2025 arbejder bl.a. med målet om en forbedret behandlingsindsats, der skal forebygge eller nedbringe forbruget af antpsykotisk medicin bl.a. gennem personcentreret omsorg og reminiscensterapi.

Deltager fra naturbaseret forløb i Kærvej terapihave fortæller: "Jeg har en god følelese i kroppen når jeg er her, her er ingen støj" Anden deltager: "Nu er jeg tryg ved, at deltage alene i arrangementer uden min mand".
Her i terapihaven er der netop mulighed for, at alle sanser kommer i spil. F. eks. dufte til hyld, smage et Phillipa æble kan vække gamle minder og fortællinger. Hjerne forsker Fredens fortæller, at sansning kan omgå hukommelsescenteret og vække hukommelse, der sidder i kroppen. Netop denne kropsbaserede naturterapi bliver udøvet i Kærvejen terapihave. Havebrugsaktiviteter, multisansning i den spiselige skovhave, omgang med høns, sanglege og gåture er meningsfuld bevægelse, som styrker kroppen og hjernen.

Bål og sang ved shelteret er omdrejningspunket for sessionerne. 
Naturligt nærvær omkring bål,  fuglesang og rindende åløb kan give ro og velvære i kroppen.

Kærvejen
Ulla Nørgaard Karmann
Kærvej 5, Ågård
6040 Egtved, DK


Copyright 2019 ©

Translate »